XVIII MISTRZOSTWA POMORZA i KUJAW W BnO 10 RUNDA - ZŁOCIENIEC


1. ORGANIZATORZY:-UMiG ZŁOCIENIEC,UKS TRAPER,SP3 ZŁOCIENIEC
2. TERMIN-29.10.2011r.(sobota) START godz. 11.00
3. FORMA -Dzienne,indywidualne w ramach B RTZ
4. CENTRUM ZAWODÓW (sekretariat)- BUDOWO
- Dojazd od strony Złocieńca - droga na Szczecinek (20) 3km w lewo na Budowo
Centrum zawodów za przejazdem kolejowym.
sekretariat czynny od 9.30
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW
- KIEROWNIK-Macul Jan
- Sędzia główny-Burzyński Aleksander
- Budownicz trasy-Krzyśko Maciej
- Obsługa SI -Sobiegraj Marek
6. Kategorie -K10N,12,14,16,18,20/21,35+
-M10N,12,14,16,18,20/21,35/40,45/50,55,60
W przypadku niskij frek. kat. będą łączone
7. MAPA-Scieżka Pd 1:10000,warstwice 2,5m aktualizacja lipiec 2011r.
8. ZGŁOSZENIA-zgłoszenia zawierające :imie ,nazwisko,rocznik,kategoria,nr.SI,nr.ewidencyjny
- przesyłać do dnia 22 października
na adres elektroniczny:e-mail- sobmark@post.pl
9. Wpisowe-8zł.
10. ŚWIADCZENIA: MEDALE M-ca-1-3
Dyplomy M-ca 1-6 za Xrunde

ZA FINAŁ XVIIIMPiK
-STATUETKA(puchar) 1 m-ce
-medale 1-3 M-ce
-dyplomy 1-6m-ce
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność

KIEROWNIK ZAWODÓW
Jan Macul