EMTBOC 2013 Live results ( 18:48:05)
refresh interval:  Class: 

nie nawiązano połączenia

baza nie istnieje

blad zapytaniaAccess denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO)

EMTBO 2013 - Class WEStart Radio 1 Radio 2 Meta